Aanmelden

Via deze pagina kunt u een kind of jongere aanmelden bij het Pedagogen Collectief. Onder de verschillende kopjes is te vinden welke documenten nodig zijn voor de aanmelding. Alle documenten (van ouders en school tezamen) kunt u tegelijk aanleveren. Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn. 

Bij aanmeldingen voor de vergoede zorg (dyslexie/basisGGZ) vragen we ouders/verzorgers in het aanmeldformulier toestemming voor o.a. het uitwisselen van administratieve gegevens met Hyperionhelpt (zie samenwerkingspartners).   Hyperionhelpt is ons aanspreekpunt voor de gemeenten (m.u.v.. Haarlemmermeer).  De volgende gegevens worden uitgewisseld: naam, geslacht, geboortedatum, BSN, gemeente, verwijzer , start- en stopdatum zorg en het type zorg (dyslexie of basisggz). Aan de gemeente wordt geen inhoudelijke informatie of diagnose doorgegeven.

Jongeren vanaf 12 jaar geven zelf toestemming.

 

Wat gebeurt er met de gegevens uit de formulieren? Klik hier voor onze privacyverklaring.

Basis GGZ

Voordat we een aanmelding in behandeling kunnen nemen is een handtekening van beide ouders vereist. Jongeren vanaf 12 jaar moeten daarnaast zelf een aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen. Voor bepaalde onderzoeken is daarnaast informatie van school van belang.

 

Hulpverlening binnen de basisggz wordt vergoed wanneer er een verwijzing is van een verwijzer. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts, cjg-coach of gezinsvoogd zijn.De verwijsbrief wordt meegezonden bij aanmelding. Als er eerder onderzoek of begeleiding heeft plaatsgevonden verzoeken wij u de verslaglegging hiervan mee te sturen.

 

De volgende documenten kunt u downloaden:

Aanmeldformulier ouders aanvraag basis GGZ

Aanmeldformulier school aanvraag basis GGZ

Aanmeldformulier jongere aanvraag basis GGZ

 

Procedure 

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt bekenen of de aanmelding op zijn plek is bij ons en of aalleen informatie aanwezig is.  Als dat zo is ontvangt u een uitnodiging met een voorstel voor een intakegesprek.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info