Aanmelden

Via deze pagina kunt u een kind of jongere aanmelden bij het Pedagogen Collectief. Onder de verschillende kopjes is te vinden welke documenten nodig zijn voor de aanmelding. Het is mogelijk om alle documenten tegelijk aan te leveren. Heeft u nog niet alle documenten in huis? Geen probleem, u kunt de documenten later nasturen. Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn.

Wat gebeurt er met de gegevens uit de formulieren? Klik hier voor onze privacyverklaring.

Dyscalculie

Ouders worden verzocht de volgende formulieren in te vullen en op te sturen:

1. Aanmeldformulier

2. Informatie over eerdere onderzoeken en/of  geboden begeleiding     

 

School wordt verzocht de volgende documenten aan te leveren:

1. Leerlingdossier (ondertekend door directie)

2. Recente en volledige uitdraai van het  Leerlingvolgsysteem (LVS)

3. Uitdraai van resultaten op de methode-gebonden rekentoetsen

4. Beschikbare handelingsplannen / groepsplannen en wanneer beschikbaar rapporten van eerdere onderzoeken              

 

Procedure 

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. U ontvangt een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding.

Aanmeldingen die in de zomer worden ontvangen zullen pas na de zomervakantie in behandeling worden genomen. U ontvangt na de vakantie een reactie.

Onder bepaalde voorwaarden wordt onderzoek en/of behandeling vergoed door de gemeente.  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Pedagogen Collectief via info@pedagogencollectief.nl of 023-576 2552.

 

Tarieven voor particulier onderzoek vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info