Aanmelden

Via deze pagina kunt u een kind of jongere aanmelden bij het Pedagogen Collectief. Onder de verschillende kopjes is te vinden welke documenten nodig zijn voor de aanmelding. Alle documenten (van ouders en school tezamen) kunt u tegelijk aanleveren. Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn. 

Wat gebeurt er met de gegevens uit de formulieren? Klik hier voor onze privacyverklaring.

Dyscalculie

Ouders en school worden verzocht de volgende formulieren in te vullen en tezamen op te sturen (documenten ouders en school samen):

1. Aanmeldformulier ouders

2. Informatie over eerdere onderzoeken en/of  geboden begeleiding     

3. Leerlingdossier school (ondertekend door directie)

4. Recente en volledige uitdraai van het  Leerlingvolgsysteem (LVS)

5. Uitdraai van resultaten op de methode-gebonden rekentoetsen

6. Beschikbare handelingsplannen en wanneer beschikbaar rapporten van eerdere onderzoeken              

 

N.B.: Betreft het een aanmelding voor direct in vergoede dyslexie/dyscalculie behandeling zonder onderzoek? Dan ontvangen we graag van ouders het aanmeldformulier  (alleen het voorblad is voldoende), de dyslexieverklaring en het onderzoeksverslag waaruit dyscalculie blijkt.

 

Procedure 

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. U ontvangt een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding.

Onder bepaalde voorwaarden wordt onderzoek en/of behandeling vergoed door de gemeente.  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Pedagogen Collectief via info@pedagogencollectief.nl of 023-576 2552.

 

Tarieven voor particulier onderzoek vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info