Aanmelden

Via deze pagina kunt u een kind of jongere aanmelden bij het Pedagogen Collectief. Onder de verschillende kopjes is te vinden welke documenten nodig zijn voor de aanmelding. Alle documenten (van ouders en school tezamen) kunt u tegelijk aanleveren. Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn. 

Wat gebeurt er met de gegevens uit de formulieren? Klik hier voor onze privacyverklaring.

Dyslexie basisonderwijs

Ouders en school worden bij onderzoek vanuit de vergoede zorg verzocht de volgende formulieren in te vullen en tezamen op te sturen (documenten van ouders en school samen):

1.  Aanmeldingsformulier ouders

2. Aanvullende rapporten eerdere onderzoeken                   

3. Leerlingdossier school

4. Handelingsplannen. En wanneer beschikbaar: rapporten van eerdere onderzoeken.

5. Uitdraai Leerlingvolgsysteem Cito, scores A-E toevoegen

(in ieder geval woordlezen DMT en indien mogelijk ook spelling).

 

Indien het gaat om een particuliere aanmelding dan zijn toetsresultaten en informatie over de geboden ondersteuning voor het lezen/spellen in ieder geval nodig. Hierbij volgen wij de richtlijnen vanuit de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (zie ook www.dyslexiecentraal.nl). Het is aan ouders om deze informatie bij school op te vragen en aan te leveren. Indien deze informatie er nog niet is of onvolledig is, dan is een onderzoek naar het lezen/spellen met adviezen voor vervolgstappen een mogelijkheid.

N.B.: Betreft het een aanmelding voor direct in vergoede dyslexie/dyscalculie behandeling zonder onderzoek? Dan ontvangen we graag van ouders het aanmeldformulier  (alleen het voorblad is voldoende), de dyslexieverklaring en het onderzoeksverslag waaruit dyslexie (ED) blijkt.

 

Procedure

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. Via een mail krijgt u bericht of onderzoek kan plaatsvinden en of dit onderzoek binnen de vergoede zorg kan plaatsvinden. Daarna ontvangt u een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding.

Onder bepaalde voorwaarden wordt onderzoek en/of behandeling vergoed door de gemeenten.  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Pedagogen Collectief via info@pedagogencollectief.nl of 023-576 2552.

Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg.

Tarieven voor particulier onderzoek vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info