Aanmelden

Via deze pagina kunt u een kind of jongere aanmelden bij het Pedagogen Collectief. Onder de verschillende kopjes is te vinden welke documenten nodig zijn voor de aanmelding. Alle documenten (van ouders en school tezamen) kunt u tegelijk aanleveren. Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn. 

Bij aanmeldingen voor de vergoede zorg (dyslexie/basisGGZ) vragen we ouders/verzorgers in het aanmeldformulier toestemming voor o.a. het uitwisselen van administratieve gegevens met Hyperionhelpt (zie samenwerkingspartners).   Hyperionhelpt is ons aanspreekpunt voor de gemeenten (m.u.v.. Haarlemmermeer).  De volgende gegevens worden uitgewisseld: naam, geslacht, geboortedatum, BSN, gemeente, verwijzer , start- en stopdatum zorg en het type zorg (dyslexie of basisggz). Aan de gemeente wordt geen inhoudelijke informatie of diagnose doorgegeven.

Jongeren vanaf 12 jaar geven zelf toestemming.

 

Wat gebeurt er met de gegevens uit de formulieren? Klik hier voor onze privacyverklaring.

Dyslexie basisonderwijs

Er zijn twee routes mogelijk voor dyslexieonderzoek in de basisschoolleeftijd.  Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg. Bij twijfel kunnen ouders met school overleggen welke route van toepassing is.

Vergoede dyslexiezorg

Ouders en school worden bij onderzoek vanuit de vergoede dyslexiezorg verzocht onderstaande formulieren in te vullen en tezamen op te sturen (documenten van ouders en school samen). 

1.  Aanmeldingsformulier ouders vergoede zorg

2. Aanvullende rapporten eerdere onderzoeken                   

3. Leerlingdossier school vergoede zorg

4. Handelingsplannen. En wanneer beschikbaar: rapporten van eerdere onderzoeken.

5. Uitdraai Leerlingvolgsysteem Cito, scores A-E toevoegen

(in ieder geval woordlezen DMT en indien mogelijk ook spelling).

 

Particuliere dyslexiezorg

1. Aanmeldformulier ouders particulier dyslexie

2. Aanmeldformulier school particulier dyslexie

3. Indien aanwezig: aanvullend rapporten eerdere onderzoeken

4. Aanmeldformulier ouders particulier behandeling  

5. LVS gegevens en handelingsplannen

 

N.B.: Betreft het een aanmelding voor vergoede dyslexiebehandeling ? Dan ontvangen we graag van ouders het aanmeldformulier  (het ondertekende voorblad is voldoende), de dyslexieverklaring en het onderzoeksverslag waaruit ernstige dyslexie (ED) blijkt.

Indien het gaat om een aanvraag voor particulierebehandeling zie verder bij tabblad particulier. 

 

Procedure

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. Via een mail krijgt u bericht of onderzoek kan plaatsvinden en of dit onderzoek wel/niet binnen de vergoede zorg kan plaatsvinden. Daarna ontvangt u een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding.

Onder bepaalde voorwaarden wordt onderzoek en/of behandeling vergoed door de gemeenten.  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Pedagogen Collectief via info@pedagogencollectief.nl of 023-576 2552.

 

Tarieven voor particulier onderzoek vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info