Aanmelden

Via deze pagina kunt u een kind of jongere aanmelden bij het Pedagogen Collectief. Onder de verschillende kopjes is te vinden welke documenten nodig zijn voor de aanmelding. Alle documenten (van ouders en school tezamen) kunt u tegelijk aanleveren. Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn. 

Bij aanmeldingen voor de vergoede zorg (dyslexie/basisGGZ) vragen we ouders/verzorgers in het aanmeldformulier toestemming voor o.a. het uitwisselen van administratieve gegevens met Hyperionhelpt (zie samenwerkingspartners).   Hyperionhelpt is ons aanspreekpunt voor de gemeenten (m.u.v.. Haarlemmermeer).  De volgende gegevens worden uitgewisseld: naam, geslacht, geboortedatum, BSN, gemeente, verwijzer , start- en stopdatum zorg en het type zorg (dyslexie of basisggz). Aan de gemeente wordt geen inhoudelijke informatie of diagnose doorgegeven.

Jongeren vanaf 12 jaar geven zelf toestemming.

 

Wat gebeurt er met de gegevens uit de formulieren? Klik hier voor onze privacyverklaring.

dyslexie voortgezet onderwijs

Ouders en school worden verzocht de volgende formulieren in te vullen en tezamen op te sturen (documenten van ouders en school samen):

1. Aanmeldingsformulier ouders

2. Informatie van basisschool , zoals leerlingvolgsysteem (LVS) of rapport.

3. Informatie over eerdere onderzoeken en/of  geboden begeleiding/ondersteuning, zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, logopedie, intensieve ondersteuning van ouders etc.

4. Aanmeldformulier school VO ingevuld door mentor

5. Recente cijferlijst van huidige school

6. Informatie over eerdere begeleiding/ondersteuning  

 

Procedure 

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. U ontvangt een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding.

Onderzoek naar dyslexie wordt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs helaas niet vergoed. Bekostiging hiervan vindt door ouders en/of school plaats. Tarieven voor particulier onderzoek vindt u hier.

 

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Pedagogen Collectief via info@pedagogencollectief.nl of 023-576 2552.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info