Aanmelden

Via deze pagina kunt u een kind of jongere aanmelden bij het Pedagogen Collectief. Onder de verschillende kopjes is te vinden welke documenten nodig zijn voor de aanmelding. Alle documenten (van ouders en school tezamen) kunt u tegelijk aanleveren. Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn. 

Bij aanmeldingen voor de vergoede zorg (dyslexie/basisGGZ) vragen we ouders/verzorgers in het aanmeldformulier toestemming voor o.a. het uitwisselen van administratieve gegevens met Hyperionhelpt (zie samenwerkingspartners).   Hyperionhelpt is ons aanspreekpunt voor de gemeenten (m.u.v.. Haarlemmermeer).  De volgende gegevens worden uitgewisseld: naam, geslacht, geboortedatum, BSN, gemeente, verwijzer , start- en stopdatum zorg en het type zorg (dyslexie of basisggz). Aan de gemeente wordt geen inhoudelijke informatie of diagnose doorgegeven.

Jongeren vanaf 12 jaar geven zelf toestemming.

 

Wat gebeurt er met de gegevens uit de formulieren? Klik hier voor onze privacyverklaring.

Particulier

Onderzoek vanuit de vergoede zorg is niet altijd geindiceerd. Onderzoek en begeleiding kan ook bij minder ernstige situaties wel wenselijk zijn.    Ouders of school kunnen dan aanmelden voor particuliere zorg in de vorm van onderzoek of behandeling.

Een voorbeeld van een particulier onderzoek is een intelligentiebepaling, particuliere behandeling kan gericht zijn op het wegwerken van hiaten, het versterken van vaardigheden, zelfvertrouwen, motivatie of een combinatie hiervan. 

Voor de aanvraag van een particulier onderzoek gebruiken ouders onderstaand aanmeldformulier en vragen aan school om het betreffende formulier in te vullen. Het initiatief kan ook van school uitgaan. Scholen hebben ook een budget voor onderwijsgerelateerde hulpvragen die niet door school kunnen worden opgepakt.  Ouders moeten uiteraard akkoord gaan met de aanmelding. 

 

Aanmeldformulier ouders particulier onderzoek

Aanmeldformulier school particulier onderzoek

 

Voor particuliere behandeling bij dyslexie, dyscalculie, of andere (leer)problematiek kan het volgende formulier gebruikt worden:

 

Aanmeldingsformulier particuliere behandeling

 

Procedure 

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt de aanvraag intern besproken.  U ontvangt een uitnodiging  voor een intakegesprek.

De tarieven voor de particuliere zorg zijn hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info