ons behandel aanbod

Begeleiding op zorgniveau 3

Scholen kunnen een samenwerking met het Pedagogen Collectief aangaan, waarbij het Pedagogen Collectief de school tijdelijk kan ondersteunen, door het bieden van intensieve begeleiding op zorgniveau 3 (voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen of rekenen) aan een groepje van 3 tot 4 kinderen op school. Binnen deze intensieve begeleiding wordt op maat gewerkt, gericht op ontwikkeling. Het einddoel is dat de leerlingen, maar ook de leerkrachten, zelfstandig verder kunnen met een gereedschapskoffer vol met praktische tips en vaardigheden. Samen met de leerkracht en leerlingen werken wij, aan het realiseren van concrete doelen en succeservaringen. Deze doelen worden opgenomen in het groepsbegeleidingsplan, waarbij individuele evaluaties worden opgenomen. Het groepsbegeleidingsplan wordt opgesteld door het Pedagogen Collectief. In overleg met scholen wordt er een begeleidingstraject op maat gemaakt, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, maar ook afgestemd op de behoeften van uw school. Binnen de begeleiding wordt gewerkt met practise en evidence based methodieken, waarbij recente ontwikkelingen in het onderwijsveld nauwgezet gevolgd worden.

 

Mocht u meer informatie wensen of in gesprek gaan over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Begeleiding op zorgniveau 3

Speerpunten:

  • Samenwerking met school
  • Begeleiding op maat, gericht op ontwikkeling
  • Groepsbegeleiding op school
  • Praktische tips en vaardigheden voor school
  • Evidence based methodieken
  • 12 keer wekelijks 60minuten begeleiding

 

Voor meer informatie over de kosten gaat u naar: tarieven.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info