Klachten en tips

Heeft u feedback voor ons?

Het Pedagogen Collectief hecht veel waarde aan de tevredenheid van de cliënt en zijn of haar omgeving. Wij stellen het dan ook op prijs om feedback te krijgen.

Heeft u een tip voor verbetering of bent u ergens zeer tevreden over? Dan horen wij dat graag via één van onze medewerkers, via de mail (info@pedagogencollectief.nl) of via onze ideeënbussen op de locaties Staten Bolwerk 60  en Marsmanplan 116-D te Haarlem.

Wanneer u een klacht heeft over de aan u geleverde zorg, dan raden wij aan dit als eerste met de betrokken medewerker te bespreken. Wanneer u niet tot een oplossing komt of wanneer u redenen heeft om uw klacht niet met de betrokken medewerker te bespreken, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van het Pedagogen Collectief.

Contactgegevens

t.a.v. Klachtencommissie
Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem

klachtencommissie@pedagogencollectief.nl


Procedure

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen kunt u een inhoudelijke reactie verwachten. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

Voor een onafhankelijk oordeel over een klacht kunt u zich richten tot het Klachtenloket Zorg (www.klachtenloket-zorg.nl) via de mail, het contactformulier op de website of de telefoon 070 - 310 53 92.

Het Pedagogen Collectief is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen (www.degeschillencommissiezorg.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info