Kwaliteit

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) streeft ernaar dat ieder kind met lichte en zware lees- en spellingsproblemen op een kwalitatief goede manier onderzocht en behandeld wordt. Het instituut stelt hiervoor hoge kwaliteitseisen aan de aangesloten praktijken en bezoekt de praktijken iedere drie jaar om te beoordelen of aan deze kwaliteitseisen wordt voldaan. Het Dyslexie Collectief is sinds 2010 door het instituut gecertificeerd. De meest recente (her)visitatie heeft plaatsgevonden in april 2018. Het Dyslexie Collectief B.V. voldoet aan de normeisen en is in het bezit van het NKD keurmerk.

KIWA ISO Certificering
Het Dyslexie Collectief B.V. is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit houdt in dat door extern onderzoek (KIWA) is aangetoond dat het Dyslexie Collectief werkt volgens een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Om de kwaliteit te waarborgen, wordt het Dyslexie Collectief jaarlijks gevisiteerd. De laatste visitatie heeft in maart 2023 plaatsgevonden.

Beroepsregisters

Onze medewerkers zijn opgenomen in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector van het SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

GZ-psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register.

Daarnaast zijn onze orthopedagogen aangesloten bij de NVO, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

 

Wij zijn gehouden aan de geldende beroepscodes, de landelijke Meldcode Kindermishandeling en de Verwijsindex.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info