Onderzoek

Soms ontstaan er vragen over de ontwikkeling van een kind. Zeker wanneer de ontwikkeling vast lijkt te lopen en je ziet dat het kind wordt belemmerd. Onderzoek kan helpen inzicht te krijgen en erachter te komen waar het kind bij gebaat is en hoe zijn omgeving hierop af kan stemmen. Als je wilt dat je kind zich beter kan concentreren op school, kan het helpen om te weten waar dit aan ligt. Wanneer er een vermoeden is van dyslexie is onderzoek vaak zelfs noodzakelijk om in aanmerking te komen voor behandeling.

 

Situaties waarin onderzoek gewenst is verschillen van elkaar en daarom zal een onderzoeksopzet variëren. Bij het Pedagogen Collectief kunt u terecht met diverse onderzoeksvragen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen.

Dyslexie

“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."
- Definitie dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (SDN)-

 

Onder bepaalde voorwaarden worden de kosten van het onderzoek en/of de begeleiding vergoed door de gemeente waarin uw kind woonachtig is. De criteria zijn opgesteld als richtlijn voor het onderwijs en de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk onterechte verwijzingen plaatsvinden. Nadat de aanmelding compleet is wordt door ons beoordeeld of het onderzoek vergoed kan worden.

 

 

Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg

 

Criterium 1 - Leeftijd

De vergoedingsregeling geldt voor kinderen in het basisonderwijs van 7 tot en met 13 jaar oud. Bij de start van het onderzoeks- of behandeltraject is het belangrijk dat een leerling voor het 13e jaar is aangemeld.

 

Criterium 2- Ernstige leesproblemen

Leerlingen komen vanaf 2022 alleen in aanmerking voor vergoede diagnostiek en behandeling als zij ondanks intensieve begeleiding dermate grote problemen ondervinden met lezen dat zij 3 keer een E-score hebben op lezen. In het onderzoek kijkt de orthopedagoog of psycholoog nog nauwkeuriger of de achterstand voldoende groot is om voor vergoede behandeling in aanmerking te komen. Dat kan op 3 manieren: 

  1. De leerling behoort tot de zwakste 6,7% op woordlezen en tot de zwakste 10% op pseudowoord lezen; 

  1. De leerling behoort tot de zwakste 6,7% op pseudowoord lezen en de zwakste 10% op woordlezen; 

  1. De leerling behoort tot de zwakste 6,7% op spellen en tot de zwakste 10% op woordlezen 

Als dat het geval is, kan de leerling in aanmerking komen voor de diagnose ED. Binnen Pedagogen Collectief maken we voor deze criteria gebruik van de EMT voor woordlezen, de Klepel-R voor pseudo-woordlezen en het PI-dictee voor spelling. Het is dus nieuw dat het kind op één van beide woordleestoetsen óf spelling lager dan de 6,7% moet vallen. 

Er moet in alle gevallen extra ondersteuning geboden zijn voor het lezen op zorgniveau 3. Bij spellingproblemen moet ook hier extra ondersteuning geboden zijn (in ieder geval op zorgniveau 2).  

 

Criterium 3 - Didactische resistentie

De leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen ondanks twee periodes van 10-12 weken intensieve begeleiding op school (zorgniveau 3).  

In de begeleiding is gebruik gemaakt van effectieve interventies op (zoals vermeld in Protocollen Leesproblemen en Dyslexie). De inhoud, voortgang en evaluatie van de hulp is vastgelegd in handelingsplannen (alleen groepsplannen volstaan niet). 

 

Criterium 4 - Co-morbiditeit

Vanaf januari 2022 kunnen ook kinderen met een vermoeden van dyslexie en bijkomende problemen in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. De zorgverlener bekijkt kritisch of dyslexiezorg de meest effectieve aanpak is of dat (eerst) een andere zorgroute de voorkeur heeft. In sommige gevallen zal de dyslexiebehandeling parallel plaats kunnen vinden. Binnen Pedagogen Collectief is het mogelijk om, indien van toepassing en wenselijk, passende ondersteuning en begeleiding op meerdere vlakken in te zetten. Hoe gemeenten hiermee omgaan (een combinatie van meerdere zorgtrajecten, al dan niet gelijktijdig) is op dit moment nog niet duidelijk. 

 

Er wordt niet voldaan aan de criteria, wat nu?

In sommige gevallen kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van erfelijke aanleg en al zeer vroeg optredende signalen van ernstige leesproblemen. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling (onderzoek en/of behandeling), kunnen worden aangemeld voor particulier dyslexieonderzoek of -begeleiding. Bekostiging vindt dan plaats door ouders en/of school. Zie ook bij veelgestelde vragen; mogelijke uitkomsten van het onderzoek. 

 

Dyslexie onderzoek in het voortgezet onderwijs

Het komt voor dat lees- en spellingsproblemen niet op de basisschool opvallen vanwege een groot compenserend vermogen of doorzettingsvermogen van het kind. Vaak komen deze problemen dan wel aan het licht op de middelbare school, bijvoorbeeld bij de Signaleringstoets Dyslexie of bij het leren van vreemde talen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info