Onderzoek

Soms ontstaan er vragen over de ontwikkeling van een kind. Zeker wanneer de ontwikkeling vast lijkt te lopen en je ziet dat het kind wordt belemmerd. Onderzoek kan helpen inzicht te krijgen en erachter te komen waar het kind bij gebaat is en hoe zijn omgeving hierop af kan stemmen. Als je wilt dat je kind zich beter kan concentreren op school, kan het helpen om te weten waar dit aan ligt. Wanneer er een vermoeden is van dyslexie is onderzoek vaak zelfs noodzakelijk om in aanmerking te komen voor behandeling.

 

Situaties waarin onderzoek gewenst is verschillen van elkaar en daarom zal een onderzoeksopzet variëren. Bij het Pedagogen Collectief kunt u terecht met diverse onderzoeksvragen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen.

Dyslexie

 “Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."
- Definitie dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (SDN)-

 

Onder bepaalde voorwaarden worden de kosten van het onderzoek en/of de begeleiding vergoed door de gemeente waarin uw kind woonachtig is. De criteria zijn opgesteld als richtlijn voor het onderwijs en de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk onterechte verwijzingen plaatsvinden. Nadat de aanmelding compleet is wordt door ons beoordeeld of het onderzoek vergoed kan worden.

 

 

Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg

 

Criterium 1 - Leeftijd

De vergoedingsregeling geldt voor kinderen in het basisonderwijs van 7 tot en met 12 jaar oud. Bij de start van het onderzoeks- of behandeltraject is het kind tussen de 7 en 12 jaar oud.

 

Criterium 2- Ernstige leesproblemen

Onder ernstig wordt verstaan: op drie achtereenvolgende meetmomenten worden E of V-(min) scores op technische leesvaardigheid (DMT) behaald. Of drie achtereenvolgende D of V scores op technische leesvaardigheid (DMT) én E of V-(min) scores op spellingvaardigheid (Cito-Spelling). Alléén spellingsproblemen zijn onvoldoende om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg.

 

Criterium 3 - Didactische resistentie

De lees- en spellingsproblemen blijven bestaan, ondanks twee periodes van 10-12 weken intensieve begeleiding op school. In de begeleiding is gebruik gemaakt van effectieve interventies op zorgniveau 2 en 3 (zoals vermeld in Protocollen Leesproblemen en Dyslexie). De inhoud, voortgang en evaluatie van de hulp is vastgelegd in handelings- of groepsplannen.

 

Criterium 4 - Co-morbiditeit

Een kind komt in aanmerking voor de vergoedingsregeling, indien de bijkomende problematiek (zoals ADHD of autisme) niet de boventoon voert. Als de bijkomende stoornis wel de boventoon voert en een belemmering kan zijn voor de diagnostiek of behandeling, wordt geadviseerd om eerst de bijkomende stoornis te behandelen.

 

Er wordt niet voldaan aan de criteria, wat nu?
In sommige gevallen kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van erfelijke aanleg en al zeer vroeg optredende signalen van ernstige lees-/spellingsproblemen. Kinderen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling, kunnen alsnog worden aangemeld voor dyslexieonderzoek of -begeleiding. Bekostiging vindt dan plaats door ouders en/of school.

 

Dyslexie onderzoek in het voortgezet onderwijs

Het komt voor dat lees- en spellingsproblemen niet op de basisschool opvallen vanwege een groot compenserend vermogen of doorzettingsvermogen van het kind. Vaak komen deze problemen dan wel aan het licht op de middelbare school, bijvoorbeeld bij de Signaleringstoets Dyslexie of bij het leren van vreemde talen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info