Werkwijze

Procedure bij aanmelding

 

Stap 1: Aanmelding
Als u een kind wilt aanmelden voor onderzoek of behandeling kunt u aanmelden via de aanmeldpagina. Hier vindt u een overzicht van de verschillende documenten.   Als het vergoede dyslexiezorg of basisggz betreft wordt ouders  o.a. gevraagd om toestemming voor het uitwisselen van administratieve gegevens met Hyperionhelpt. Dit is nodig voor het berichtenverkeer met de gemeenten en de facturatie. (Dit geldt niet voor clienten in Haarlemmermeer). Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn.

 

Stap 2: Screening
Nadat alle aanmeldformulieren door ons zijn ontvangen wordt screening uitgevoerd. Hierin wordt beoordeeld of de hulpvraag passend is bij ons aanbod en binnen welke type zorg de aanmelding valt.

 

Stap 3: Uitnodiging
Na screening ontvangt u bericht over de vervolgstappen voor het onderzoeks- of behandeltraject. Tevens wordt dan aangegeven of de zorg vergoed wordt. Indien mogelijk wordt een voorstel meegestuurd voor de eerste afspraak. Indien het traject niet kan worden vergoed zullen wij u informeren over de kosten. Na akkoord ontvangt u een uitnodiging voor de eerste afspraak.

 

Stap 4: Eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak is ruimte voor kennismaking en verdere verkenning van de hulpvraag. Is er een onderzoeksvraag dan is het vervolg afhankelijk van het type onderzoek. Bij dyslexie- en dyscalculieonderzoek vindt (een deel van) het onderzoek vaak direct plaats na kennismaking. Bij onderzoeken binnen de basis ggz wordt gestart met een intake. Bij een behandelvraag zal het eerste gesprek gebruikt worden voor kennismaking en het opstellen van doelen/veranderwensen. Soms wordt er een kort onderzoek verricht dat wordt gebruikt als startmeting voor de behandeling. Hierna kan de behandeling starten.

Facturering
Indien het hulpverleningstraject binnen de vergoede zorg valt, vindt declaratie via de gemeenten plaats.
Particuliere hulpverleningstrajecten worden na een onderzoek of behandelsessie aan u/of school gefactureerd. Bekijk onze tarieven voor particulier onderzoek en behandeling. U wordt verzocht de factuur binnen twee weken te betalen.

Bekijk onze samenwerkingspartners

    Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

    Meer info