Professionals

Hier vindt u informatie voor professionals. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Wil je komen werken bij het Pedagogen Collectief? Hier vindt je de actuele vacatures.

Informatie voor gemeentes

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. Voor elk gezin dat om hulp vraagt, is er één contactpersoon en één plan. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet.

 Het  Pedagogen Collectief bestaat uit twee partijen, namelijk het Dyslexie Collectief en Pedagogen Praktijk Ria Balm. Beide praktijken hebben voor de komende jaren een contract met alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer.

 

Contracten Pedagogen Praktijk

De Pedagogen Praktijk heeft contracten voor hulpverlening binnen de generalistische basis-ggz. De praktijk kan een bijdrage blijven leveren aan het stimuleren van een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren en het gezin waarin ze opgroeien. Ons aanbod bestaat uit diagnostiek, behandeling en begeleiding. Door samenwerking in het veld met huisartsen, praktijkondersteuners, CJG-coaches en de gespecialiseerde GGZ kan een snelle verwijzing plaatsvinden naar meer of minder intensieve zorg. Ook onze contacten met het onderwijs bevorderen een afstemming in de aanpak.

 

Contracten Dyslexie Collectief

Het Dyslexie Collectief heeft contracten voor onderzoek naar en behandeling van Ernstige Dyslexie. Wij zijn hiervoor gehouden aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg. Wij werken nauw samen met verschillende scholen om zo de hulp aan kinderen met lees- en spellingsproblemen te optimaliseren en scholen te ondersteunen bij het vormgeven van het onderwijs aan deze kinderen. Doordat wij verschillende behandellocaties hebben op scholen wordt afstemming tussen school en hulpverlening bevorderd.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info