Veelgestelde vragen

  1. dyslexie
  2. dyscalculie
  3. basis GGZ
  4. overige vragen

 

 

dyslexie

 

Voor vragen omtrent zorgniveau 2 en 3, zie: Handreiking voor zorgniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingsproblemen en dyslexie

 

1. Kan het programma BOUW! ingezet worden op zorgniveau 3?

Het verdient de aanbeveling om Bouw! preventief voor het lezen en spellen in te zetten begin midden groep 2/start groep 3. Op ondersteuningsniveau 3 is de interventie in te zetten (uiterlijk eind groep 3/begin groep 4) ter ondersteuning van het lezen. Hierbij gelden dezelfde eisen als die aan een andere interventie op dit zorgniveau (3x per week 20 minuten of 4x keer per week 15 minuten oefenen onder verantwoordelijkheid van de  intern begeleider/leesspecialist) worden gesteld. Om hieraan te voldoen dienen er ongeveer 2 tot drie lessen per sessie afgerond te worden.  Dit moet uit het schooldossier op te maken zijn, bijvoorbeeld door een uitdraai van BOUW!  aan het leerlingdossier toe te voegen.

 

2. Zijn de IEP-toetsen geschikt voor een aanmelding van een dyslexieonderzoek?

Nee, de IEP-toetsen zijn helaas niet geschikt voor een aanmelding voor een dyslexieonderzoek. Dit komt met name omdat de IEP-toetsen het op tempo lezen van woorden niet toetst. Dit is juist voor onderzoek naar mogelijke dyslexie een voorwaarde.

Voor een aanmelding vergoede dyslexiezorg kan op dit moment het lezen op woordniveau dan ook niet worden beoordeeld met 

alleen de IEP en dient aanvullend ook de CITO DMT (eventueel in combinatie met spelling) of Boom LVS Technisch lezen woorden aangeleverd te worden. Zie voor meer informatie ook:

Leidraad Ernstige Dyslexie

 

3. Mogelijke uitkomsten van het onderzoek

Binnen het onderzoek zal duidelijk worden of er ernstige dyslexie (ED) kan worden vastgesteld. In dat geval komt een leerling mogelijk ook in aanmerking voor een behandeltraject vanuit de vergoede zorg. 

Indien er geen ernstige dyslexie wordt vastgesteld, maar een mildere vorm van dyslexie dan valt de leerling onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Behandeling op particuliere basis is dan een mogelijkheid, zie hiervoor onze tarieven. In sommige gevallen kan dit vanuit school bekostigd worden. 

 

Wanneer een leerling niet in aanmerking komt voor vergoed onderzoek kan een particulier onderzoek verricht worden. Hiervoor hanteren we de definitie en werkwijze van de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie en de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat deze onderzoeken niet tot een vergoed behandeltraject leiden. Ook in deze gevallen is particuliere behandeling na onderzoek mogelijk (ook als geen dyslexie wordt vastgesteld). Zie voor meer informatie onze tarieven voor onderzoek en begeleiding. 

Tenslotte is het ook mogelijk dat na onderzoek blijkt dat er geen dyslexie kan worden vastgesteld (er is bijvoorbeeld sprake van een algeheel leerprobleem of er is een andere verklaring voor de ervaren lees- en/of spellingproblemen). 


Vanuit Pedagogen Collectief zijn er mogelijkheden om ook dan passende ondersteuning te bieden. Soms kan er hierbij een beroep gedaan worden op andere gemeentelijke voorzieningen (Jeugdwet/WMO) of de Zorgverzekeringswet.  Zie voor meer informatie ook ons behandelaanbod

 

 

dyscalculie

 

  1. Wat zijn de criteria voor aanmelding dyscalculie onderzoek?

Op onze aanmeldpagina voor dyscalculieonderzoek zijn criteria te vinden waarmee een leerling in aanmerking komt voor dyscalculieonderzoek, zie:

https://www.pedagogencollectief.nl/aanmelden/dyscalculie

Het kan voorkomen dat een leerling niet aan deze criteria voldoet, terwijl de zorgen omtrent zijn of haar rekenontwikkeling groot zijn. Neem in deze gevallen contact op met het Pedagogen Collectief. In overleg kan bekeken worden of een uitgebreid rekenonderzoek zinvol is of dat er bijvoorbeeld beter ingezet kan worden op specialistische rekenbegeleiding.

 

  1. Zijn de IEP-toetsen geschikt voor een aanmelding van een dyscalculie onderzoek?

 

Een aantal scholen heeft in de afgelopen periode (of is voornemens dit de komende periode te gaan doen) de overstap naar gebruik van IEP-toetsen gemaakt. Voor een aanmelding voor dyscalculieonderzoek kan hiermee op dit moment echter de ernst van de rekenachterstand onvoldoende worden beoordeeld. Het advies is dan ook om voor risicoleerlingen welke op enig moment mogelijk in aanmerking komen voor een aanmelding (vergoede) dyscalculiezorg, aanvullend op de IEP,  gebruik te maken van toetsen welke hiervoor geschikt zijn. Hierbij kan gedacht worden aan Cito-toetsen, maar bijvoorbeeld ook automatiseringstoetsen (zoals TTA, TTR of SVT rekenen).

 

  1. Wordt het dyscalculieonderzoek vergoed vanuit de gemeente?

 

Helaas wordt dyscalculieonderzoek in Nederland niet vergoed. 

 

 

basisGGZ

 

 

 

overige vragen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info