Veelgestelde vragen

  1. dyslexie
  2. dyscalculie
  3. basis GGZ
  4. overige vragen

 

 

dyslexie

 

Voor vragen omtrent zorgniveau 2 en 3, zie: Handreiking zorgniveau 2 en 3 Pedagogen Collectief

 

  1. Kan het programma BOUW! ingezet worden op zorgniveau 3?

Het verdient de aanbeveling om Bouw! preventief voor het lezen en spellen in te zetten begin midden groep 2/start groep 3. Op ondersteuningsniveau 3 is de interventie in te zetten (uiterlijk eind groep 3/begin groep 4) ter ondersteuning van het lezen. Hierbij gelden dezelfde eisen als die aan een andere interventie op dit zorgniveau (3x per week 20 minuten of 4x keer per week 15 minuten oefenen onder verantwoordelijkheid van de  intern begeleider/leesspecialist) worden gesteld. Om hieraan te voldoen dienen er ongeveer 2 tot drie lessen per sessie afgerond te worden.  Dit moet uit het schooldossier op te maken zijn, bijvoorbeeld door een uitdraai van BOUW!  aan het leerlingdossier toe te voegen.

 

  1. Wat te doen bij matige leesproblemen (D-score) in combinatie met ernstige spellingproblemen (E-scores)

 

Ondersteuningsniveau 3 houdt in 3 x per week 20 minuten individuele instructie (eventueel in een groepje van maximaal 3 leerlingen).

Bij ondersteuningsniveau 3 komen lezen en spellen altijd geïntegreerd aan de orde, waarbij het accent verschuift, afhankelijk van waar de grootste problemen liggen en in welke fase van technisch lezen en spellen de leerling zit. Bij lage functioneringsniveaus zijn lezen en spellen volledig geïntegreerd. Liggen de problemen op een hoger niveau (functioneringsniveau vanaf M4), vooral bij lezen, dan wordt spelling 'meegenomen' voor zover dit ook problemen geeft (in ieder geval op ondersteuningsniveau 2). Is er vooral sprake van ernstige spellingproblemen (E-scores in combinatie met D-scores wat betreft het lezen op woordniveau ), dan ligt de nadruk weliswaar op spellen, maar dient het lezen ook te worden meegenomen (in ieder geval inzet ondersteuningsniveau 2).

 

  1. Zijn de IEP-toetsen geschikt voor een aanmelding van een dyslexieonderzoek?

Nee, de IEP-toetsen zijn helaas niet geschikt voor een aanmelding voor een dyslexieonderzoek. Dit komt met name omdat de IEP-toetsen het op tempo lezen van woorden niet toetst.

Een aantal scholen heeft in de afgelopen periode (of is voornemens dit de komende periode te gaan doen) de overstap naar gebruik van IEP-toetsen gemaakt. Voor een aanmelding vergoede dyslexiezorg kan hiermee op dit moment echter het lezen op woordniveau niet worden beoordeeld. Het advies is dan ook om voor risicoleerlingen welke op enig moment mogelijk in aanmerking komen voor een aanmelding (vergoede) dyslexiezorg, aanvullend op de IEP,  gebruik te blijven maken van de toetsen welke hiervoor geschikt zijn, bijvoorbeeld aanvullend de DMT (DrieMinutenToets) afnemen.  Zie voor meer informatie ook:

- https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/02/2019-Leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-versie-2.0.pdf

- https://www.nkd.nl/app/uploads/2020/01/20190218Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2DCdef-1.pdf

 

 

dyscalculie

 

  1. Wat zijn de criteria voor aanmelding dyscalculie onderzoek?

Op onze aanmeldpagina voor dyscalculieonderzoek zijn criteria te vinden waarmee een leerling in aanmerking komt voor dyscalculieonderzoek, zie:

https://www.pedagogencollectief.nl/aanmelden/dyscalculie

Het kan voorkomen dat een leerling niet aan deze criteria voldoet, terwijl de zorgen omtrent zijn of haar rekenontwikkeling groot zijn. Neem in deze gevallen contact op met het Pedagogen Collectief. In overleg kan bekeken worden of een uitgebreid rekenonderzoek zinvol is of dat er bijvoorbeeld beter ingezet kan worden op specialistische rekenbegeleiding.

 

  1. Zijn de IEP-toetsen geschikt voor een aanmelding van een dyscalculie onderzoek?

 

Een aantal scholen heeft in de afgelopen periode (of is voornemens dit de komende periode te gaan doen) de overstap naar gebruik van IEP-toetsen gemaakt. Voor een aanmelding voor dyscalculieonderzoek kan hiermee op dit moment echter de ernst van de rekenachterstand onvoldoende worden beoordeeld. Het advies is dan ook om voor risicoleerlingen welke op enig moment mogelijk in aanmerking komen voor een aanmelding (vergoede) dyscalculiezorg, aanvullend op de IEP,  gebruik te maken van toetsen welke hiervoor geschikt zijn. Hierbij kan gedacht worden aan Cito-toetsen, maar bijvoorbeeld ook automatiseringstoetsen (zoals TTA, TTR of SVT rekenen).

 

  1. Wordt het dyscalculieonderzoek vergoed vanuit de gemeente?

 

Helaas wordt dyscalculieonderzoek in Nederland in principe niet vergoed. Binnen gemeente Haarlem wordt hierop een uitzondering gemaakt. Dit betekent dat leerlingen die woonachtig zijn in deze gemeente, wél in aanmerking komen voor vergoede dyscalculiezorg, mits er voldaan wordt aan de geldende criteria.

 

 

basisGGZ

 

 

 

overige vragen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info