Werkwijze

Procedure bij aanmelding

 

Stap 1: Aanmelding
Als u een kind wilt aanmelden voor onderzoek of behandeling kunt u aanmelden via de aanmeldpagina. Op deze pagina vindt u een overzicht van de benodigde documenten bij aanmelding. Komt u er niet uit welk aanmeldingsformulier voor u van toepassing is? Stuur dan een bericht via het contactformulier.  Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle formulieren binnen zijn.

 

Stap 2: Screening
Nadat alle aanmeldformulieren door ons zijn ontvangen wordt screening uitgevoerd. Hierin wordt beoordeeld of de hulpvraag passend is bij ons aanbod en of de aanmelding binnen de vergoede zorg valt.

 

Stap 3: Uitnodiging
Na screening ontvangt u bericht over of het onderzoeks- of behandeltraject vergoed wordt. Er wordt gelijk een voorstel meegestuurd voor de eerste afspraak. Indien het traject niet kan worden vergoed zullen wij u informeren over de kosten. Na akkoord ontvangt u een uitnodiging voor de eerste afspraak.

 

Stap 4: Eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak is ruimte voor kennismaking en verdere verkenning van de hulpvraag. Is er een onderzoeksvraag dan is het vervolg afhankelijk van het type onderzoek. Bij dyslexieonderzoek en dyscalculie onderzoek vindt (een deel van) het onderzoek vaak direct plaats na kennismaking. Bij onderzoeken binnen de basis ggz wordt het onderzoek vaak pas bij de tweede afspraak uitgevoerd. Bij een behandelvraag zal het eerste gesprek gebruikt worden voor kennismaking en het opstellen van doelen/veranderwensen. Soms wordt er een kort onderzoek verricht die wordt gebruikt als startmeting voor de behandeling. Hierna kan de behandeling starten.

Facturering
Indien het hulpverleningstraject binnen de vergoede zorg valt, zullen wij deze direct bij de gemeente declareren.
Particuliere hulpverleningstrajecten worden na een onderzoek of behandelsessie aan u gefactureerd. Bekijk onze tarieven voor particulier onderzoek en behandeling. U wordt verzocht de factuur binnen twee weken te betalen.

Bekijk onze samenwerkingspartners

    Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

    Meer info